Back

SANAL KAMPÜS

SME Green Skills HUB

SME GREEN SKILLS HUB (KOBİLER İÇİN YEŞİL BECERİ MERKEZİ) projesi kapsamında oluşturulan Sanal Kampüs, Mesleki Eğitim ve Öğretim (MEÖ) yoluyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ’ler) Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH’ler) uygulanmasını desteklemek için eğitim içerikleri ve etkinlikler sunan çevrimiçi çok dilli bir dijital platformdur .

Sanal Kampüs, Avrupa KOBİ’lerinin yöneticilerini ve personelini daha sürdürülebilir bir dünyaya ulaşabilmek adına mevcut faaliyetlerini sürdürülebilir hale getirmelerini desteklemek üzere Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretmenlerinin, danışmanların ve şirket içi eğitmenlerin becerilerini artırmayı amaçlamaktadır.

SME GREEN SKILLS HUB Sanal Kampüsü İngilizce, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca ve Türkçe dillerinde mevcuttur. Kampüs, projenin aşağıdaki ana bileşenine erişim sağlar:

  • Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretmenlerinin, danışmanların ve şirket içi eğitmenlerin dijital becerilerini geliştirmek ve sanal öğrenme ortamlarıyla etkileşimlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış Sanal Öğrenmeye Yönelik Dijital Yeterlilikler Üzerine Çevrim içi Eğitim Kılavuzu ücretsiz olarak PDF versiyonu olarak indirilebilir
  • Eğitim Modülleri, Mesleki Eğitim ve Öğretim yoluyla KOBİ’lerde SKH’lerin uygulanmasını desteklemeye yönelik yapılandırılmış bir dizi yenilikçi eğitim içeriği ve uygulamalı faaliyetler içermektedir. Eğitim Modülleri PDF formatında ücretsiz olarak indirilebilir
  • Proje kapsamında geliştirilen diğer ürün de Mesleki Açık Çevrimiçi Kurslardır. Kurslar, Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretmenlerini, danışmanları ve şirket içi eğitmenlerine Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi temelinde geliştirilen SKH’lerin KOBİ’lerde uygulanmasını desteklemek için tasarlanmış öğrenme materyallerini kapsar. Sadece kayıt olup giriş yaparak kurslara ücretsiz olarak erişebilirsiniz
  • Oyunlaştırma El Kitabı SKH’lerin KOBİ’lerde uygulanmasına yönelik tavsiyeler, örnekler ve iyi uygulamalar sunmakta olup Sanal Kampüs’ten ulaşılabilir. Kılavuz aynı zamanda sürdürülebilirliğin daha iyi uygulanması için Mesleki Eğitim ve Öğretimde oyunlaştırma yaklaşımının sunduğu avantajlar hakkında bilgiler sunmaktadır.
  • KOBİ’lerde SKH’lerin uygulanmasını desteklemek için Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretmenleri, danışmanları ve şirket içi eğitmenlerinin yeterlilik düzeylerini ve ilgili eğitim gereksinimlerini belirlemek için kullanılabilen çevrimiçi bir değerlendirme aracı olan Değerlendirme Uygulaması

Bu materyaller nasıl bir fayda sağlamaktadır ?

Sanal Kampüste yer alan eğitim eğitim içerikleri ve etkinlikler, Mesleki Eğitim ve Öğretim yoluyla KOBİ’lerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanmasının nasıl destekleneceğine dair gerekli bilgiler sunmaktadır. Eğitim modülleri, hem çevrim içi olarak hem de yüzyüze sınıf ortamlarında MEÖ öğrencileri ve KOBİ personeli ile uygulanabilecek faaliyetler içerir. Mesleki Açık Çevrimiçi Kurslar, KOBİ’leri daha sürdürülebilir hale getirme konusunda yenilikçi faaliyetlere yönlendirmeye ve onları bu sürdürülebilirlik sürecine dahil etme konusunda bilgi ve anlayış geliştirmeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Değerlendirme Uygulamasının amacı nedir?

Değerlendirme Uygulaması, Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretmenleri, danışmanları ve şirket içi eğitmenlerinin KOBİ’lerde SKH’lerin uygulanmasını destekleme konusundaki mevcut yeterlilik düzeylerini değerlendirmelerine olanak tanır. Uygulama beceriler konusunda kullanıcılara geri bildirim sağlayacak ve hangi kursların faydalı olabileceği konusunda öneriler içerecektir. Ayrıca iş dünyasında sürdürülebilirlik alanında, kullanıcıların bilgi, anlayış ve deneyimleri artırmak için bir dizi öneriler sunan bir “İyileştirme Planı” içerir.