Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde (KOBİ) Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH) uygulanmasının mesleki eğitim ve öğretim yoluyla desteklenmesi.

Sürdürülebilirlik Mücadelesi

Uluslararası toplumun yaşam ve iş yapma tarzımızı dönüştürmek ve günümüzün çevresel, sosyal ve ekonomik sorunlarının gidişatını değiştirmek amacıyla BM’in 2030 Gündemi ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine uyum sağlamak gibi zorlu bir görevi vardır. Özel sektör bu hedeflerin önemli bir parçasıdır. Avrupa’daki iş dünyasının %99,8’ini temsil eden KOBİ’ler sürdürülebilir değişimin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Fakat bu işletmeler çoğu zaman bu görevi gerçekleştirecek araç ve bilgiden yoksundurlar.

Bir Çözüm Olarak KOBİ’ler için
Yeşil Beceri Öğrenme Ortamı

SME Green Skills Hub, yenilikçi ve yeni nesil eğitim yöntemleriyle yeşil sektör becerilerini geliştirerek Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanmasında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri desteklemeyi ve bu işetmelere rehberlik etmeyi amaçlayan bir Erasmus+ projesidir. Proje, bu doğrultuda mesleki eğitim ve öğretim öğretmenleri, eğitmenleri ve danışmanları rehberliğinde oyunlaştırma ve işyerinde öğrenme pedagojilerini kullanır. Bu sayede KOBİ’lerin etkileşimsel ortaklıklardan dönüşümsel ortaklıklara geçerek etki ölçmek için yeni yöntemler ve yaklaşımlar keşfetmesi veya yerel topluluklarla işbirliği yapmak için anlamlı yollar bularak sürdürülebilir bir değişim yaşaması hedeflenmektedir.

Eğitim
Kaynakları

SME Green Skills HUB, şirketlere ve eğitimcilere sürdürülebilir kalkınmaya geçiş yapmak için inovatif yeni nesil araçlardan oluşan bir derleme sunar. İlk olarak, KOBİ’lerde SKH’lerinin uygulanması söz konusu olduğunda bu şirketlerin personeli ile çalışan mesleki eğitim ve öğretim öğretmenleri, eğitmenleri ve danışmanlarının hedefler ve metodolojiler konusunda ortak bir yaklaşıma sahip olmaları için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi tasarlanmıştır. Sanal Kampüsümüzde yenilikçi eğitim modülleri ve çevrim içi profesyonel eğitimler tüm paydaşlarımızın erişimine açık haldedir. SME Green Skills HUB Mobil Değerlendirme Uygulamamız ile şirketler ve eğitmenlere KOBİ’lerde SKH uygulamasına ilişkin yeterlilikleri değerlendirmek için pratik ve yenilikçi bir araç sağlanmaktadır. Son olarak Kılavuzumuz aracılığı ile KOBİ’lerde SKH’nin uygulanması, şeffaflığı ve yeterliliklerin tanınmasını teşvik etmek için önemli ipuçları ve deneyimler sunulmaktadır.

SME Green Skills HUB
kimler içindir?

Kullanıcılar

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin personeli ile çalışan mesleki
eğitim ve öğretim öğretmenleri, eğitmenler ve mentorlar.

Yararlanıcılar

Mevcut iş yöntem ve faaliyetlerini daha sürdürülebilir bir dünyaya
uyarlamak için Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katılmak
isteyen Avrupalı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin
yöneticileri ve çalışanları.