DEĞERLENDİRME UYGULAMASI

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin çalışanlar tarafından değerlendirilmesi ve uygulanmasının desteklenmesi için Mesleki Eğitim ve Öğretim programlarında kullanılacak Mobil Uygulamadır. Mobil Uygulama, Avrupa Yeterlilikler Çerçevemiz ve Sanal Kampüs’te bulunan eğitim içerikleri, pratik faaliyetler ve değerlendirme yöntemleri temel alınarak tasarlanmıştır.

Değerlendirme Uygulamasına Giriş