Ortaklık Yapısı

SME Green Skills HUB ortaklığı, İspanya, Portekiz, İtalya, Türkiye ve İrlanda’dan sektörel kümeler, araştırma ve geliştirme merkezleri, il yönetimleri, yüksek öğretim kurumları, küçük ve orta ölçekli işletmeler, işletme okulları ve mesleki eğitim ve öğretim sağlayan kurumlar dahil olmak üzere çok paydaşlı bir uzman kuruluşlar ağından oluşmaktadır.