SANAL KAMPÜS

Sanal Kampüs’te neler bulabilirsiniz?

  • Sanal Öğrenme için Dijital Yetkinliklere İlişkin Çevrim İçi Öğretim Kılavuzu.

  • Mesleki Eğitim ve Öğretim yoluyla KOBİ’lerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanmasına ilişkin yenilikçi eğitim içerikleri ve pratik faaliyetler içeren alanlar, seviyeler ve birimler halinde düzenlenen Eğitim Modülleri.

  • Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi temelinde geliştirilen küçük ve orta ölçekli işletmelerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanmasına ilişkin kapsamlı Mesleki Açık Çevrim İçi Eğitimler (VOOC) koleksiyonu.

  • SKH’lerin KOBİ’lerde uygulanmasına yönelik tavsiyeler, örnekler ve iyi uygulamalar içeren Oyunlaştırma El Kitabı.

Sanal Kampüse Giriş