KOBİ’lerde SKH’leri uygulamak için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH) uygulanmasında KOBİ personelini desteklemek için çalışan Mesleki Eğitim ve Öğretim (MEÖ) öğretmenleri, eğitmenleri ve danışmanlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Avrupa çapında anlaşılabilecek yeterlilikleri, becerileri, bilgileri ve seviyeleri tanımlamak için ortak bir dil kullanarak MEÖ aracılığıyla küçük ve orta ölçekli işletmelerde SKH’lerin uygulanmasına ilişkin bir referans sağlamaktadır.

Bu ürün, Avrupa çapında eğitim materyallerinin geliştirilmesi için ortak bir temel olarak hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Mesleki eğitim ve öğretim yoluyla KOBİ’lerde SKH’lerin uygulanmasını desteklemek üzere etkin bir şekilde hareket edebilmek için öğrencilerin öğrenmesi gerekenleri ve geliştirmeleri gereken bilgi ve becerileri kapsamlı bir şekilde açıklamaktadır. Eğitim yöneticilerine, kurs tasarımcılarına, öğretmenlere, öğretmen eğiticilerine, sınav kurullarına vb. çabalarını konumlandırmak ve koordine etmek için mevcut uygulamalar üzerinde düşünmeleri ve sorumlu oldukları öğrencilerin gerçek ihtiyaçlarına cevap vermelerini sağlamak için gerekli araçları sağlamaktadır.

SKH’leri KOBİ’lerde uygulamak için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesini indirin

SME Green Skills HUB Sanal Kampüsü

Sanal Kampüs’te neler bulabilirsiniz?

  • Sanal Öğrenme için Dijital Yetkinliklere İlişkin Çevrim İçi Öğretim Kılavuzu.

  • Mesleki Eğitim ve Öğretim yoluyla KOBİ’lerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanmasına ilişkin yenilikçi eğitim içerikleri ve pratik faaliyetler içeren alanlar, seviyeler ve birimler halinde düzenlenen Eğitim Modülleri.

  • Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi temelinde geliştirilen küçük ve orta ölçekli işletmelerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanmasına ilişkin kapsamlı Mesleki Açık Çevrim İçi Eğitimler (VOOC) koleksiyonu.

  • SKH’lerin KOBİ’lerde uygulanmasına yönelik tavsiyeler, örnekler ve iyi uygulamalar içeren Oyunlaştırma El Kitabı.

Sanal Kampüse Giriş

SME Green Skills HUB Mobil Değerlendirme Uygulaması

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin çalışanlar tarafından değerlendirilmesi ve uygulanmasının desteklenmesi için Mesleki Eğitim ve Öğretim programlarında kullanılacak Mobil Uygulamadır. Mobil Uygulama, Avrupa Yeterlilikler Çerçevemiz ve Sanal Kampüs’te bulunan eğitim içerikleri, pratik faaliyetler ve değerlendirme yöntemleri temel alınarak tasarlanmıştır.

Değerlendirme Uygulamasına Giriş

KOBİ’lerde SKH’leri uygulamak için şeffaflığın ve becerilerin tanınmasını teşvik eden Rehber

MEÖ aracılığıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanması konusunda şeffaflığı ve tanınmayı teşvik etmek için stratejik ve pratik öneriler setidir. Bu Rehber, projenin farklı aşamalarında tasarlanan değerlendirme yöntemlerinin yanı sıra İtalya, Portekiz, İspanya ve Türkiye’deki pilot uygulama aşamasında edinilen deneyimleri içermektedir.

Rehber’i İndirin