Beş Avrupa ülkesinden altı ortak kurum SME Green Skills Hub (KOBİ’ler İçin Yeşil Beceri Öğrenme Ortamı) projesini faaliyete geçirmek için çevrim içi olarak bir araya geldi.. İlk konsorsiyum toplantısının proje koordinatörü INFODEF ev sahipliğinde İspanya’da gerçekleşmesi planlanmıştı fakat COVID 19 sebebiyle gelen hareketlilik kısıtlamalarından dolayı çevrim içi olarak gerçekleşti.

Projenin bu ilk toplantısı, projenin önemli aşamalarının saptanmasını, sorumlulukların paylaştırılmasını, proje hedef ve sonuçlarına ulaşmak için önümüzdeki 3 yıl içinde gerçekleştirilecek aktivitelerin belirlenmesini ve konsorsiyumun ortak kurumlarının tanıtılmasını amaçlamaktadır. Projenin ortak yapısını oluşturan kurumlar: İspanya’dan INFODEF “Institute for the Promotion of Development and the Training”ve AEICE “Innovative Business Cluster for Efficient Construction”, Portekiz’den Mindshift “Talent Advisory”, İtalya’dan “Foundation for Research and Innovation”, Türkiye’den İstanbul Valiliği ve İrlanda’dan INQS “Innoquality Systems”.

16 Aralık 2020’de gerçekleşen ilk oturumda, SME Green Skills Hub konsorsiyumu hedefleri ve etkinlikleri netleştirmiş ve projenin ilk ürününün elde edilmesi için iş planını belirlemiştir: KOBİ’lerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini(SKH) uygulamak için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi. Portekiz liderliğindeki bu ürün yeterlilik, beceri, bilgi ve yeterlilik seviyelerinin Avrupa genelinde anlaşılabilmesi için ortak bir dil oluşturmada KOBİ personeliyle çalışan mesleki eğitim öğretmen, eğitmen ve mentörlerine yönelik hazırlanmıştır. Bu hedefe ulaşmak için, SKH değer ve sürdürülebilirlik kriterlerini KOBİçalışanlarına aktarmak için Avrupa Standartları Referans Çerçevesi’ni (AYÇ) takip edecektir.

Proje, üç yıllık süreci boyunca sonuçları test etmek için denemelere katılacak olan İspanya, Portekiz, İtalya ve Türkiye’deki KOBİ’lerden direkt olarak yaklaşık 100 çalışana fayda sağlayacakve Avrupa ülkelerindeki mesleki eğitim öğretmenlerine, eğitmenlerine ve rehberlerine yönelik olarak geliştirilecektir.